1. FolderBorger HKI – Hans Knudsen Instituttet er en socialøkonomisk virksomhed. I samarbejde med kommuner udvikler vi forløb, der støtter borgere med særlige behov i at komme ud på, eller tættere på, arbejdsmarkedet. Vi mener, at ’alle har ret til et arbejdsliv’.
  1. FolderBeskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse på HKI foregår på et beskyttet værksted, hvor du arbejder med produktions- og samlearbejde i trygge og rare rammer.
  2. FolderUddannelser På HKI kan du tage en kompetencegivende uddannelse og få den hjælp, du har brug for, til at gennemføre uddannelsen. Vi har erhvervsuddannelser og STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)
 2. FolderKommune HKI – Hans Knudsen Instituttet er en socialøkonomisk virksomhed. I samarbejde med kommuner udvikler vi forløb, der støtter borgere med særlige behov i at komme ud på, eller tættere på, arbejdsmarkedet. Vi mener, at ’alle har ret til et arbejdsliv’.
  1. FolderBeskyttet beskæftigelse Målet med beskyttet beskæftigelse på HKi at ruste borgeren til at kunne komme tættere på eller ud på arbejdsmarkedet – enten i ordinært job, fleksjob eller ekstern praktik. Derudover giver den beskyttede beskæftigelse borgeren arbejdsidentitet og -glæde, et socialt netværk og øget livskvalitet.
  2. FolderUddannelser HKI's kompetencegivende uddannelser er til borgere, der har brug for særlig støtte og vejledning gennem hele uddannelsen. Vi tilbyder STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) og erhvervsuddannelser.
   1. FolderSTU HKI har et af Danmarks bedste STU-tilbud med specialuddannelse lærere og pædagoger, der vejleder og støtter den unge og fungerer som brobygger til arbejdsmarkedet.
    1. FolderFlesibel uddannelse HKI-uddannelsen er er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, der har til formål, den unge kommer i beskæftigelse inden for håndværk, kontor og administration, IT, butik eller servicefag. Uddannelsen ruster også den unge til et aktivt voksen- og arbejdsliv.
    2. PagePraktik Bibliotekst- og medieuddannelsen (BMU) er en uddannelse, der forbereder den unge til at kunne arbejde i eller videreuddanne sig inden for biblioteksverdenen. Uddannelsen ruster også den unge til et aktivt voksen- og arbejdsliv.
    3. PageTrivsel, læring, individuelt fokus AspIT udbydes af Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) i Ballerup i samarbejde med HKI. AspIT er verdens første IT-ungdomsuddannelse målrettet unge med Aspergers Syndrom. Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra den enkelte elevs forudsætninger og ønsker.
 3. FolderOm HKI HKI – Hans Knudsen Instituttet er en socialøkonomisk virksomhed. I samarbejde med kommuner udvikler vi forløb, der støtter borgere med særlige behov i at komme ud på, eller tættere på, arbejdsmarkedet. Vi mener, at ’alle har ret til et arbejdsliv’.
  1. PageMission, vision og værdier HKI – Hans Knudsen Instituttet er en socialøkonomisk virksomhed. I samarbejde med kommuner udvikler vi forløb, der støtter borgere med særlige behov i at komme ud på, eller tættere på, arbejdsmarkedet. Vi mener, at ’alle har ret til et arbejdsliv’.
 4. FolderJob hos HKI HKI – Hans Knudsen Instituttet er en socialøkonomisk virksomhed. I samarbejde med kommuner udvikler vi forløb, der støtter borgere med særlige behov i at komme ud på, eller tættere på, arbejdsmarkedet. Vi mener, at ’alle har ret til et arbejdsliv’.