Om HKI

HKI – Hans Knudsen Instituttet samarbejder med kommuner om at løse særlige udfordringer inden for beskæftigelsesområdet.

Vi har mere end 100 års erfaring med at støtte mennesker med fysiske, psykiske eller sociale barrierer i at komme ind på, eller tættere på, arbejdsmarkedet. Det gør vi gennem udviklingsforløb, uddannelse og beskyttet beskæftigelse.

HKI er en socialøkonomisk virksomhed og som selskabstype en erhvervsdrivende fond. Det betyder, at alle midler, som genereres gennem virksomheden, anvendes til metodeudvikling og øget indsats for at give alle mennesker en plads på arbejdsmarkedet.

Kontakt os

HKI - Hans Knudsen Instituttet
Glentevej 67-69
2400 København NV
Tlf.: 3916 2130
Mail: hki(a)hki.dk