04. jul 2017

STAR bevilger 3.9 mio. kr.

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) har besluttet at efterkomme en ansøgning, som HKI og Frederiksberg kommune i fællesskab har lavet og har således bevilget 3.9 mio. kr. til projektets gennemførelse.

Det fælles projekt, der bærer titlen ”Job i fokus”, har til formål at fremme og fastholde beskæftigelsen for mennesker med handicap samt at udvikle nye metoder til at matche målgruppen med konkrete jobåbninger og virksomheder.

Der er tale om en meget differentieret målgruppe – lige fra unge mennesker med en kognitiv funktionsnedsættelse, som skal have en ungdomsuddannelse via et STU-tilbud, til en bred målgruppe af borgere med kognitive handicaps i form af let til moderat psykisk funktionsnedsættelse, erhvervet hjerneskade mv.

I projektet tages udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel. Det vil derfor være virksomhedernes konkrete behov for arbejdskraft, der danner rammen for indsatsen over for den enkelte borger.

Frederiksberg Kommune skal stå for den virksomhedsrettede indsats, mens HKI er ansvarlig for den borgerrettede indsats for at matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med målgruppens ressourcer. Helt centralt i projektet bliver det at opbygge at tæt samarbejde mellem virksomhederne og HKI både for at klæde virksomhedernes ansatte på til at understøtte borgernes deltagelse i arbejdet og i forhold til den fortsatte kompetenceudvikling af borgerne hos virksomheden.

Vi glæder os til at arbejde tæt sammen med Frederiksberg Kommune og til at udvikle nye metoder og praksis, herunder værktøjet ”Guidelines til Mit Arbejdsliv”

Projektet går i gang den 1. august 2017 og løber til den 30. september 2019.