23. maj 2017

Synlig læring i STU

Synlig læring er meget oppe i tiden i den danske folkeskole og er også et vigtigt fokusområde i HKI´s STU. Det seneste år har vi derfor haft en faglig konsulent tilknyttet, som har bidraget til et udviklingsprojekt om synlig læring.

Heldigvis har projektet dokumenteret, at mange af grundprincipperne i synlig læring er noget, vi allerede arbejdede ud fra i vores STU – simpelthen fordi det giver god mening for netop elever med særlige behov.
Helt konkret har projektet om synlig læring mundet ud i en anden måde at udarbejde og anvende undervisningsplanerne, hvor eleverne engageres i udarbejdelsen og evalueringen af målene.

Undervisningsplanerne laves mere overskuelige for eleverne, der opstilles mere kortsigtede mål og målbare delmål, som er mere kvantificerbare, og det udspecificeres i højere grad, hvordan man arbejder med opfyldelsen af målene. Det betyder, at der er fokus på de synlige succeser – også de meget små skridt – hvilket er en mere motiverende evalueringsform for eleverne.

Undervisningsplanerne har således udviklet sig fra primært at blive brugt som dokumentation for kommunen for det arbejde, vi laver med eleverne, til nu at være et pædagogisk redskab, som vi bruger sammen med eleverne.

Om synlig læring
Begrebet synlig læring er udviklet af forskeren John Hattie og er kendetegnet ved passioneret og inspireret undervisning, hvor der bl.a. er fokus på at:

• Gøre elevernes læring synlig for lærerne
• Se læringen gennem elevernes øjne
• Identificere de kvaliteter, der gør en forskel for elevernes læring
• Evaluere effekten på elevernes læring af det, vi gør
• Kende elevernes faglige udgangspunkt og nærmeste udviklingszone
• Udfordre eleven mest muligt hver dag
• Samle og anvende viden om den enkelte elevs udviklingsmuligheder
• Have en række undervisningsstrategier i undervisningsrepertoiret
• Kende sin virkning