STU - Uddannelse, arbejdsliv og nye venner

STU er et 3-årigt uddannelsestilbud for unge fra 16-25 år med særlige behov, der skal udvikle den unges faglige, personlige og sociale kompetencer. Det er tre vigtige dannelsesår fra ung til voksen, hvor den unge tager et selvstændigt ansvar og har medbestemmelse over sin egen individuelle uddannelse, sit fritids- og ungdomsliv og sit fremtidige arbejdsliv.

Vi peger på muligheder og inspirerer, vejleder og støtter og ikke mindst træner og bidrager til at skabe en realistisk fremtid efter STU. En fremtid med et arbejdsliv, hvad enten det er direkte ud i arbejdslivet, via videreuddannelse eller et beskæftigelsesfremmende tilbud. For målet er altid et arbejde – fordi det er vejen til fællesskaber, selvforsørgelse og et meningsfuldt medborgerskab.

Derfor har vores STU et særligt fokus på arbejde. På at støtte og coache den enkelte til at finde ud af, hvad der er realistisk, hvad vedkommende har lyst til - og finde vejen derhen. En af vejene er praktisk arbejde i HKI´s virksomhedscenter og på arbejdspladser i vores virksomhedsnetværk, der både inspirerer, giver konkrete færdigheder og udvikler personlige og sociale kompetencer på en gang.

Det praktiske arbejde understøtter vores undervisning i de personlige og sociale fag, hvor den unge lærer at forstå sig selv, indgå i personlige relationer og skabe og fastholde netværk. Både på en arbejdsplads men også i forhold til sine kammerater og i fritidsaktiviteter, der hører med til det gode ungdomsliv. Og et selvstændigt voksenliv.

Koblingen mellem praktisk arbejde og personlig udvikling – og samspillet mellem vores eget virksomhedscenter og samarbejdet med andre virksomheder - er derfor et af vores varemærker.

Fordi vi ønsker at skabe fundamentet for et godt arbejdsliv og inklusion af den unge i samfundet som en ligeværdig medborger. Det er det, HKI´s STU handler om.

Målgrupper

• Udviklingsforstyrrelser, fx autisme og ADHD
• Generelle indlæringsvanskeligheder
• Erhvervet hjerneskade
• Psykiske vanskeligheder, fx angst, depression, OCD, borderline, tourette, skizofreni

Samarbejdspartnere
• TEC – på It-uddannelsen og lager/logistik/transport
• Psykiatrifonden – ift. unge med psykiske vanskeligheder
• DAMP-klaveret – ift. unge med ADHD
• Amager Skovhjælpere – som er et naturtilbud
• Udbydere af dyrehold – med fokus på husdyr, især heste og ridning

Kontakt

Leder af STU
Thomas Pinndal
Tlf.: 3814 0861
Mail: t.pinndal(a)hki.dk

Ungechef
Karsten Bendix
Tlf.: 3916 2171
Mail: kab(a)hki.dk

Faggrupperne

STU’en medarbejdere består af:

• Speciallærere
• Specialpædagoger
• Uddannelsesvejledere
• Certificerede mentorer
• Ernærings/husholdningsøkonomer
• Faglært værkstedspersonale

STU praktik før start

Er du nysgerrig efter at vide mere om HKI´s STU, se huset og mærke stemningen? Så besøg os sammen med den unge! Vi tilbyder også en gratis praktikuge i vores STU for unge, der skal begynde i STU inden for det næste år.