Helhedsorienteret mentor

Formål og målgruppe
Forløbet henvender sig til borgere, der har behov for individuel støtte til fx at få struktur på hverdagen, søge behandling i sundhedssektoren, tage kontakt til myndigheder eller blive motiveret til at deltage i et beskæftigelsestilbud.

Formålet er at afdække, hvilke barrierer borgeren har ift. at komme i arbejde eller uddannelse og at motivere til at finde løsninger, der hjælper vedkommende videre mod arbejdsmarkedet. Målet er at komme i arbejde eller uddannelse, evt. via en beskæftigelsesindsats.

Indhold
Mentorforløbet består af både individuelle samtaler mellem borgeren og mentoren, af koordinering og af dialogbaserede aktiviteter – dvs. konkrete ting/opgaver, som løses i fællesskab for at oparbejde rutiner inden for nogle af de udfordringer, den enkelte har.

Individuelle samtaler: Fokus er på at skabe en god relation med tillid og tryghed mellem borger og mentor.

Koordinering: Mentoren støtter i kontakten til fx offentlige instanser og behandlingssteder og er i tæt dialog med de instanser, borgeren er tilknyttet, fx Jobcenter, bosted, værested, praktiksted, egen læge.

Dialogbaserede aktiviteter: De individuelle samtaler kombineres med dialogbaserede aktiviteter, fx:
• Organisering og struktur i hverdagen
• Kommunikation og kontakt til myndigheder og behandlingssteder
• Hverdagsmestring og indsigt i egne udfordringer (helbred, diagnose mm.)
• Støtte og vejledning i job- og uddannelsessøgning
• Støtte til at indgå i sociale sammenhænge
• Støtte til ansøgning om hjælpemidler, personlig assistance mm.
• Støtte til transport, motion & kost, bolig og gæld, misbrug mm.

I mentorforløbet arbejdes der med mål og delmål, som der løbende evalueres på. Her bruger vi et visuelt redskab – en forandringsplan, der synliggør mål og den udvikling, der sker undervejs.

Efter forløbet udarbejder HKI en leverandørrapport til Jobcentret, der beskriver borgerens forløb, udvikling og motivation.

Opera-Id nr.- unge u/30 år: 1442964
Opera-Id nr. - voksne o/30 år: 1443349

Kontakt

Beskæftigelseschef
Helle Svendsen
Tlf.: 2069 5973
Mail: hsv(a)hki.dk