Kommune

I samarbejde med kommuner skræddersyer HKI forløb, der hjælper borgere med brug for særlig støtte ind på, eller tættere på, arbejdsmarkedet. Vi mener, at ’alle har ret til et arbejdsliv’.

Vi tilbyder udvikling/afklaring, uddannelse og beskyttet beskæftigelse til mennesker med komplekse fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger, hvor en manglende tilknytning til arbejdsmarkedet ofte er kombineret med andre problematikker i forhold til bolig, misbrug, økonomi eller andet.

Vi er en socialøkonomisk virksomhed, hvor et eventuelt overskud går til at videreudvikle metoder, der kan bringe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse.

Vi er en tværfaglig organisation med 90 medarbejdere, herunder socialfaglige og pædagogiske medarbejdere, fysioterapeuter, psykologer, virksomhedskonsulenter og værkstedspersonale.